โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเปิดสระให้บริการนักกีฬาเพื่อร่วมพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำเชียงใหม่


           โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดสระว่ายน้ำให้บริการนักกีฬาว่ายน้ำจากกลุ่มต่างๆ ที่ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สระว่ายน้ำเพื่อฝึกซ้อมนักกีฬาในการเตรียมตัวเข้าแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการต่างๆ หลังจากมีความจำเป็นต้องปิดสระตามประกาศ พรก.ฉุกเฉินและประกาศจากภาครัฐ เช่นกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นต้น โดยเปิดสระให้บริการแก่นักกีฬาว่ายน้ำจากกลุ่มต่าง ๆ มาฝึกซ้อม พร้อมกันในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563  ซึ่งแต่ละกลุ่มมีนักเรียนทั้งจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ สังกัดมาฝึกซ้อมด้วย

           โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยยินดีให้บริการนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และบริการสังคมเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความเชื่อมั่นในสระว่ายน้ำมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยของเราให้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้เพื่อสร้างชื่อเสียงแก่ตนเอง ครอบครัว สถาบัน และสังคมต่อไป

         จำนวนผู้อ่าน 74 ครั้ง

Keep