การใช้พื้นที่ของโรงเรียนในการซ้อมการแข่งขันกีฬา หรือออกกำลังกาย


แจ้งประชาสัมพันธ์ครับ...ด้วยสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อในสถานศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้กำหนดมาตรการของโรงเรียนสอดรับกับมาตรการของภาครัฐ ซึ่ง 1 ในมาตรการ คือเรื่องของการใช้พื้นที่ของโรงเรียน โดยในช่วงเวลานี้ทางโรงเรียนได้อนุญาตให้เฉพาะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ครูและบุคลากรของโรงเรียนเท่านั้นในการใช้สนามฟุตบอล ลู่วิ่ง และพื้นที่อื่นๆ ภายในโรงเรียน เพื่อซ้อมเตรียมการแข่งขัน หรือออกกำลังกาย และอนุญาตให้เฉพาะนักกีฬา และผู้ฝึกสอนเท่านั้นในการใช้สระว่ายน้ำเดอ มงฟอร์ต เพื่อซ้อมเตรียมการแข่งขัน จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอความร่วมมือ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ครับจำนวนผู้อ่าน 83 ครั้ง

Keep