กิจกรรมรักการอ่าน


เนื่องจากปีนี้ ทางงานห้องสมุด ได้ใช้สมุดรักการอ่านเป็นไฟล์ดิจิตอล ดังนั้นจึงมีการเข้าใช้ดังนี้

วิธีการเข้าใช้สมุดรักการอ่าน  ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการเข้าใช้

  1. ให้สแกน  Barcode   ด้านล่าง  หรือใช้ลิงค์ที่แนบมา http://neweva.montfort.ac.th/book/  นี้   
  2. จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 68 ครั้ง

Keep