ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563


ฝ่ายวิชาการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานที่สังกัดฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน  2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมตึกเซนต์แมรี่ เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโรงเรียน ติดตาม มอบหมาย และปรึกษาหารือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ นอกจากนั้น ม.ฤทธิยา ศรีสวนจิก หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ (จัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนา และประสานงาน ดูแลระบบ SWIS) และ ม.ธราดร จันทร์แสง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ติดตามการใช้งานระบบ SWIS และระบบการบริหารจัดการ SMART OFFICE) ได้มาประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ และย้ำเตือนให้กับครูได้ดำเนินการเรื่อง การเช็คชื่อนักเรียน ในช่วงเช้า (เข้าแถวเคารพธงชาติ) ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 09.00 น. และ การบันทึกผลการแข่งขัน ขอให้ครูกรอกรายละเอียดลงในโปรแกรม SWIS อีกด้วย


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 18
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 252 ครั้ง

Keep