ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2563


ขอเรียนเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 ใน วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Gifted วิทยาศาสตร์ ชั้น 3 อาคารเซนต์แมรี่ เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน ร่วมทั้งปรึกษาหารืองานด้านวิชาการร่วมกัน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 49 ครั้ง

Keep