ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 25623


ฝ่ายวิชาการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานที่สังกัดฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Gifted วิทยาศาสตร์ ตึกเซนต์แมรี่ เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโรงเรียน ติดตาม มอบหมาย และปรึกษาหารือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 16
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 243 ครั้ง

Keep