สมุดบันทึกรักการอ่าน


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านปีนี้ 

งานห้องสมุดได้จัดทำสมุดบันทึกรักการอ่านให้นักเรียนทำ 2 รูปแบบ คือ

1. ทำเป็นไฟล์ PDF ให้นักเรียนดาวน์โหลด และทำบันทึกรักการอ่านโดยการเขียนด้วยปากกา และ SAVE ไฟล์ ส่งกลับมาให้ในบาร์โค้ดที่แนบให้นี้

            

 

2. กรอกในระบบได้เลยโดยการอ่านจากหนังสือ e-book

 

วิธีการเข้าใช้สมุดรักการอ่าน  ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการเข้าใช้

1.      ให้สแกน  Barcode   ด้านล่าง  หรือใช้ลิงค์ที่แนบมา http://neweva.montfort.ac.th/book/  นี้

                

2.      จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

                 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 245 ครั้ง

Keep