งานแนะแนว จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์ และฝึกอบรมการกู้ชีพ CPR ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ณ โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล จ.ลำพูน


งานแนะแนว จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์ และฝึกอบรมการกู้ชีพ CPR ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ณ โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล จ.ลำพูน ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 351 ครั้ง

Keep