งานแนะแนว จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์ และฝึกอบรมการกู้ชีพ CPR ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ณ โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล จ.ลำพูน


งานแนะแนว จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์ และฝึกอบรมการกู้ชีพ CPR ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ณ โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล จ.ลำพูน ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563จำนวนผู้อ่าน 59 ครั้ง

Keep