ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563


ฝ่ายวิชาการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานที่สังกัดฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมตึกเซนต์แมรี่ เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโรงเรียน ติดตาม มอบหมาย และปรึกษาหารือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 20
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 237 ครั้ง

Keep