พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนบ้านคุณหมอ โรงเรียนเอื้อวิทยา โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนรพีเลิศพิทยา และโรงโรงเรียนอรพินวิทยา จังหวัดลำพูน เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แมรี่


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยงานวิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร สำนักผู้อำนวยการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนบ้านคุณหมอ โรงเรียนเอื้อวิทยา โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนรพีเลิศพิทยา และโรงโรงเรียนอรพินวิทยา จังหวัดลำพูน เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ อาคารเซนต์แมรี่ โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ชมรมครูอาวุโส และคณะผู้บริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าร่วมแสดงความยินดี และโรงเรียนยังได้รับเกียรติจาก อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 6
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 364 ครั้ง

Keep