เตรียมงานเปิดสนามฟุตบอล ปี 2563


นักเรียนดุริยางค์ได้ฝึกซ้อม และเก็บตัวเพื่อเปิดสนามฟุตบอลของโรงเรียนในวันที่ 11 ตุลาคม 2563


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 29 ครั้ง

Keep