บอร์ดนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ 9)


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจัดบอร์ดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ 9)จำนวนผู้อ่าน 31 ครั้ง

Keep