รางวัลชมเชยการอ่านออกเสียงภาษาไทย


เด็กหญิงชลันธร​  บุญพฤกษ์​ นักเรียนชั้น​ม.2/3​  ได้รับรางวัล​ชมเชยการแข่งขันการอ่านออกเสียง​ระดับชั้น​ ม.ต้น   จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด​ 80​ คน​  ของ​ตัวแทนนักเรียน​ ม.ต้น​  จังหวัดเชียงใหม่  จัดโดยศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ ร่วมกับ​ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่​ และ​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันการอ่านออกเสียง​ภาษาไทย "ซึ่งมีเนื้อความเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่​ 9​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​  13​ ตุลาคม​ 2563...    โดยมีครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมดูแลคือ​ ครูณัฐชยา​  พอพิน​  ครูสิรินาฎ​  จอมสวรรค์​ และครูชฎาพร​  สมนาม


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 62 ครั้ง

Keep