พิธีถวายราชสักการะ รัชกาลที่ ๙


พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.๙)
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563
ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
จำนวนผู้อ่าน 58 ครั้ง

Keep