ร่วมพิธีฉลองหิรัญสมโภชและสุวรรณสมโภช ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล


ภราดา ดร. สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยภราดาวิทยา  เทพกอม รองผู้อำนวยการ นำคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เดินทางเข้าร่วมพิธีฉลองสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวช  ภราดาที่ฉลองสุวรรณสมโภช คือ ภราดา ดร.อาจิณ  เต่งตระกูล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และหิรัญสมโภช คือภราดา ดร.วีรยุทธ  บุญพราหมณ์  ซึ่งจัดโดยคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียน ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 10
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 398 ครั้ง

Keep