การพูดคุยเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ภราดาวิทยา  เทพกอม รองผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) โดยได้มีการพูดคุยเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน ตลอดจนคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนที่สนใจ ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 223 ครั้ง

Keep