การประเมินและคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


การประเมินและคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นาย ญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ ชั้น 3 อาคารเซนต์แมรี่ 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 71 ครั้ง

Keep