การประเมินและคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


 

การประเมินและคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาว ปรีชญาพร ไชยอ้าย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ ชั้น 3 อาคารเซนต์แมรี่ 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 81 ครั้ง

Keep