จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน  2563 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ยังคงเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ  


ตามที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ราย เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนในการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการ ใส่ mask และเว้นระยะห่าง ใครไปในจุดเสี่ยงตาม timeline ให้อยู่บ้านสังเกตอาการ พรุ่งนี้โรงเรียนจะมีการประชุม 10.00 น และจะสรุปผลให้รับทราบต่อไปครับ 

สำหรับวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน  2563 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ยังคงเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ  

หากมีกรณีอื่นใด ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทางช่องทางสื่อสารของทางโรงเรียน 

 – Student Dashboard (SWIS App for Student) 

– Website www.montfort.ac.th 

– Facebook Montfort College Secondary Section 

ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ 

iOS:  https://itunes.apple.com/th/app/swis-app-for-student/id1254868473 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.mcp.student 

  https://www.montfort.ac.th/mc-5/ 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 145 ครั้ง

Keep