กิจกรรมวจนพิธีกรรมเปิดไฟต้นคริสต์มาส


กิจกรรมวจนพิธีกรรมเปิดไฟต้นคริสต์มาส
เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจเข้าสู่เทศกาลเตรียมรับเสด็จ
การบังเกิดขององค์พระกุมารเจ้า
จำนวนผู้อ่าน 45 ครั้ง

Keep