ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น ม.1-ม.3  วันที่ 5 , 7 มกราคม 2563

ระดับชั้น ม.4 - ม.6 วันที่ 4 , 6 , 8 มกราคม 2563 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 1225 ครั้ง

Keep