ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2563 (14 ธันวาคม 63)


ฝ่ายวิชาการรับการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ โดยผู้นิเทศ ประกอบด้วย ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน, ครูดาริษา  แสงสินธุ์ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ, ครูพรรณวิไล  สุริยะโจง หัวหน้างานนโยบายและแผน พร้อมกับครูอรุณี  มงคล งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  และหลังจากนั้น ฝ่ายวิชาการได้ร่วมกันประชุมฝ่าย เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน ร่วมทั้งปรึกษาหารืองานด้านวิชาการร่วมกัน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 21
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 239 ครั้ง

Keep