กิจกรรมการอบรมครูและบุคลากร หัวข้อ การสร้างผู้นำตามวิถีมงฟอร์ต รุ่นที่ 2


ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมครูและบุคลากร หัวข้อ การสร้างผู้นำตามวิถีมงฟอร์ต รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 81 ครั้ง

Keep