การแข่งฟุตบอลระหว่างโรงเรียน (กรมพลศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563


การแข่งฟุตบอลระหว่างโรงเรียน (กรมพลศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563

ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 6

รุ่นอายุ 14 ปี ประเภททั่วไป

วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้อ่าน 59 ครั้ง

Keep