ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ (11 มกราคม 64) ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2563


ฝ่ายวิชาการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานที่สังกัดฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 16 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมตึกเซนต์แมรี่ เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโรงเรียน ติดตาม มอบหมาย และปรึกษาหารือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 21
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 221 ครั้ง

Keep