ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 17 (25 มกราคม 2564)


ฝ่ายวิชาการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานที่สังกัดฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 17 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564  เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมตึกเซนต์แมรี่ เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโรงเรียน ติดตาม มอบหมาย และปรึกษาหารือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ นอกจากนั้น ครูอรุณี มงคล ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากการประชุมวิชาการด้วย


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 19
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 230 ครั้ง

Keep