สรุปการประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะอุปกรณ์และเทคโนโลยี ของโครงการ MC SMART Classroom ปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564


ตามที่คณะกรรมการโครงการ MC Smart Classroom ปีการศึกษา 2563 และคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะโครงการ Smart Classroom ปี 2564  ได้ประชุมร่วมกันเพื่อศึกษาคุณลักษณะเฉพาะ รวมถึงศึกษาระบบที่จะจำนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน MC Smart Classroom ปี2564 ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้เห็นชอบคุณสมบัติเฉพาะดังกล่าว เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการลงนามและให้ทันใช้งานในการเปิดเรียน Summer ในวันที่ 19 เมษายน 2564 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การจัดเรียนการสอน MC Smart Classroom ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 404 ครั้ง

Keep