พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น "Zeus" (ซี-อุส)


พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 รุ่น "Zeus" (ซี-อุส)
จำนวนผู้อ่าน 42 ครั้ง

Keep