การมอบหมายปีการศึกษา 2563 ผู้รับงานปีการศึกษา 2564


วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน  การมอบหมายการทำงานฝ่ายกิจการนักเรียนปีการศึกษา 2563 ผู้รับงานปีการศึกษา 2564 ตามคำสั่งแต่งตั้งผู้มอบงานและผู้รับงานปีการศึกษา 2564


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 286 ครั้ง

Keep