คณะกรรมการ House of Saint ประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 2/2564 ในการจัดกรีฑาสี ปีการศึกษา 2564


คณะกรรมการ House of Saint ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกรีฑาสี ปีการศึกษา 2564 โดยการจัดกิจกรรมจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

      โดยการประชุมมีประธานบ้านทั้ง 11 บ้าน ร่วมประชุมกับฝ่ายกิจการนักเรียน และงานที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 203 ครั้ง

Keep