เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แก่บุคลากรทางการศึกษา เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่


ภราดา ดร. สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ พร้อมด้วย ดร.ยุพิน บัวคอมศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  นายคงกระพัน เวฬุวาโรจน์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นางพรรณี สหเสวียนต์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ นายศิริพงศ์ ไชยวงค์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้แทนโรงพยาบาลนครพิงค์ และ แขกผู้มีเกียรติ    ร่วมพิธีศูนย์บริการฉีดวัคซีน โควิด 19 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อ วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.15 น. ณ โรงอาหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยทางศูนย์ฯ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรงไวรัสโควิด 1ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐบาลทุกสังกัดในเขตอำเภอเมืองและอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30-16.00 น. จำนวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 4,000 คน


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 240 ครั้ง

Keep