ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม MC Homeroom ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 29 พ.ค 2564


กำหนดการกิจกรรม MC Homeroom ครั้งที่ 3  วันเสาร์ที่ 29 พ.ค 2564

09.30น.    เปิดห้องประชุม Online

10.00น.    เริ่มการประชุม Online   

CLASS ATTENDANCE เช็คชื่อในระบบ SWIS

ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ    เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

การเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

การจัดการเรียนรู้และวิชาที่เปิดสอน   MC SMART PRE-SCHOOL #PHASE3

11.00น.    Q & A


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 560 ครั้ง

Keep