ฝ่ายกิจการนักเรียนพบผู้อำนวยการ


วันจันทร์ที่  7  มิถุนายน  2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุม St.Mary โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฝ่ายกิจการนักเรียนพบผู้อำนวยการเพื่อฟังการดำเนินงานของแต่ละงานในฝ่ายจะมีอะไรที่มีคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างไรในสถานการณ์ในปััจจุบัน


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 214 ครั้ง

Keep