ผู้อำนวยการมอบนโยบาย ปีการศึกษา 2564 แก่ฝ่ายวิชาการ


ผู้อำนวยการนัดหมายบุคลากรทางการศึกษาฝ่ายวิชาการ โดยมอบนโยบาย เป็นแนวทางในการจัดทำกลยุทธ์ Smart School และ TQA  สำหรับปีการศึกษา 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 155 ครั้ง

Keep