เยี่ยมบุคลบุคลากร


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สำนักผู้อำนวยการ และงานทรัพยากรมนุษย์ โดย ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบกระเช้าให้กำลังใจแด่มาสเตอร์ลิขิต  ชูวงศ์ เนื่องจากป่วยเข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ เนื่องจากความดันโลหิตสูง ขอให้สุขภาพแข็งแรง และหายป่วยโดยเร็ว


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 326 ครั้ง

Keep