ประชุมงานพัฒนาบุคลากรมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564


ประชุมงานพัฒนาบุคลากรมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีการประชุมออนไลน์ ของโรงเรียนในเครือ 14 โรงเรียน โดยมี ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีขา เป็นประธานในการประชุม ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เริ่มประชุม เวลา 9:30 น. ในการประชุมออนไลน์ ณ ห้องเทคโนโลยี ชั้น 3 อาคารเซนต์แมรี่ การประชุมเกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลากรในองค์กร ไปในทิศทางเดียวกัน. 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 305 ครั้ง

Keep