ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564


ฝ่ายวิชาการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานที่สังกัดฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมตึกเซนต์แมรี่ เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโรงเรียน ติดตาม มอบหมาย และปรึกษาหารือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ นอกจากนี้ได้ประชุมร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อร่วมกันวางแผนแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันในปีการศึกษา 2564 อีกด้วย


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 37
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 318 ครั้ง

Keep