ประชุมงานทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


ประชุมงานทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ประชุม ปรึกษา งานทรัพยากรมนุษย์ โดยมี ภ. ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม

ในเรื่อง การประเมินการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2564 โดยให้นโยบายการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 6
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 251 ครั้ง

Keep