วันสถาปนานักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 2021


วันที่ 20 กรกฎาคม ของทุกปี ถือเป็น วันสถาปนานักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในโอกาสนี้พวกเราชาวมงฟอร์ต โดยผู้อำนวยการ และตัวแทนบุคลากร ขอน้อมรำลึกถึงคุณความดีของท่าน และน้อมนำวิถีมงฟอร์ต มาเป็นแบบอย่างของความวิริยะอุตสาหะในท่ามกลาง สถานการณ์ โควิด 19 ที่เราชาวมงฟอร์ต จะใช้เป็นแสงทองที่ส่องนำทางเราตลอดไป


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 139 ครั้ง

Keep