ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ มุ่งสู่การเรียนรู้...ไม่มีขอบเขต


การเรียนรู้ไม่เคยหยุดนิ่ง แม้แต่ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน ผ่านกิจกรรม Virtual School Exchange Programme

ซึ่งเป็นกิจกรรมระหว่างนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักเรียนในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ และอินเดีย</h5>
<hr>
<div class=

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 158 ครั้ง

Keep