กิจกรรม Pen-pal writing and Communication (เขียนจดหมายถึงกัน) ร่วมกับนักเรียนโรงเรียน Montfort (Chennai) ประเทศอินเดีย (ระดับชั้น ม.2)


วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ(MCSC)  ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร Virtual Interactive Activity ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 40 คน ควบคู่กับการเรียน MC SMART PRE SCHOOL  
เพื่อให้นักเรียนเปิดประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ ในยุค New Normal  ร่วมกับโรงเรียน Montfort (Chennai) ประเทศอินเดีย ในกิจกรรมเขียนจดหมายถึงกัน  Pen-pal writing and Communication between students from both school  (ผ่าน Zoom Application) 
เพื่อเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารแลกเปลี่ยนประเพณี วัฒนธรรม อาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 177 ครั้ง

Keep