ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น (ม.1-ม.3) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสามงฟอร์ต


ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ (MCSC) ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสามงฟอร์ต ในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์

1. กิจกรรมสร้างจินตนาการเสียง..สู่ฝัน ร่วมกับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ เชียงใหม่
2. กิจกรรมสรรสร้างภาพ...สู่จินตนาการ ร่วมกับโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
3. กิจกรรมสานสายใยรัก...สู่ผู้สูงวัย ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (บ้านธรรมปกรณ์)

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564  
และกำหนดส่งผลงานภายในวันศุกร์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2564
สอบถามรายละเอียด และสมัครออนไลน์ผ่าน QR code  
รายละเอียดทางเว็ป www.mcscdata.info  (ข่าวประชาสัมพันธ์)
หรือศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ (MCSC)  ชั้น 1 อาคารเซนต์แมรี่
 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 462 ครั้ง

Keep