ขอแสดงความยินดีกับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ปี2563


ขอแสดงความยินดีกับ นายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /2 ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนางสาวปรีชญาพร ไชยอ้าย ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน รางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 148 ครั้ง

Keep