การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 388 ครั้ง

Keep