วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยหน่วยงานอภิบาล ได้จัดวจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ วัดน้อยแม่พระมหาการุณย์ ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม  2564   ในการนี้หน่วยงานอภิบาลได้เรียนเชิญ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการทำวจนพิธีกรรม และ ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 โดยมีคณะผู้ร่วมบริหาร ผู้แทนครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธี และมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Youtube ให้นักเรียนที่ที่อยู่ทางบ้านได้เข้าร่วมพิธีด้วย


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 136 ครั้ง

Keep