ผลการประกวด Food innovations contest หัวข้อ Food heritage ทีม จ๊าดลำยำผักกาดดอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2


ขอแสดงความยินดีกับ ทีมจ๊าดลำ ยำผักกาดดอง ทีมจ๊าดลำ ยำผักกาดดอง ที่ได้รับรางวัลที่ 2 ในกิจกรรม Food innovations contest หัวข้อ Food heritage รุ่น Flyweight

โดยมีสมาชิกดังนี

1. นางสาว มนัสชนก กันทะอัศวะ ชั้น ม.6/9

2. นางสาว วิวิทนันท์ วุ่นหนู ชั้น ม.6/9

3. นาย ธนัท  ศิริธร ชั้น ม.6/9

4. นางสาว พิชญ์สินี โภคบุตร ชั้น ม.6/9

5. นาย ภวัต มณีโชติ ชั้น ม.6/9

6. มาสเตอร์ นิวัติ อรุณวิไล (อาจารย์ที่ปรึกษา)

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล (อาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัย)

8. นางสาวรัตนาภรณ์ ครไชยศรี (อาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัย)


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 94 ครั้ง

Keep