ขอแสดงความยินดีกับนักเรียบมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในโครงการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20


ขอแสดงความยินดีกับ..นายธนินโชตน์ วิวัฒน์กมลชัย ชั้น ม.4/2 และนายณภัทร เจริญศิลป์ ชั้น ม.5/2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในโครงการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 : The Twentieth Thailand Physics Olympiad (20th TPhO) วันที่ 3 - 8 ธันวาคม พ.ศ.2564


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ขอแสดงความยินดีกับนายธนินโชตน์ วิวัฒน์กมลชัย ชั้น ม.4/2 และนายณภัทร เจริญศิลป์ ชั้น ม.5/2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในโครงการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20จำนวนผู้อ่าน 145 ครั้ง

Keep