ประกาศเสริมเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 64 ขอให้นักเรียนยืนยัน On site group & Online โดยด่วน.. รูปแบบการเรียนการสอน โครงการเสาร์สร้างเสริม ภาคเรียนที่ 2/64 ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป..


ประกาศเสริมเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 64 ขอให้นักเรียนยืนยัน On site group & Online โดยด่วน..รูปแบบการเรียนการสอน โครงการเสาร์สร้างเสริม ภาคเรียนที่ 2/64 ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป..

รูปแบบการเรียนการสอน โครงการเสาร์สร้างเสริม จะยึดตามรูปแบบการเรียนการสอนตามประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฉบับที่ 27/2564 - ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป รูปแบบการเรียนการสอนโครงการเสาร์สร้างเสริม จะปรับเป็น Flexible Blended Learning ดังนี้

1) On site group เรียนที่โรงเรียนตามกลุ่มการเรียนวันเสาร์ของนักเรียน โดยนักเรียนต้องปฏิบัติตามประกาศของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

2) Online group เพื่อความสบายใจ สามารถเลือกเรียนแบบ Online ได้โดยการแจ้งความประสงค์ผ่านแบบสำรวจตาม QR Code ที่กำหนด

ตรวจสอบตารางเรียนวันเสาร์และห้องเรียน --> https://drive.google.com/.../11W9An2R6d1m7yOOSZg4.../view...

แจ้งความประสงค์ขอเรียนวันเสาร์แบบ Online --> https://forms.gle/YFsibYZpTWarC3Y1A

หมายเหตุ

- การเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจ จะเก็บข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ ดังนั้นนักเรียนจะต้องแจ้งความประสงค์ขอเรียนวันเสาร์แบบ Online ล่วงหน้าภายในวันศุกร์ ก่อนเวลา 12.00 น. ทุก ๆ สัปดาห์

- เฉพาะกลุ่มเรียนภาษาของนักเรียน EP เรียนรูปแบบ Online ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลดเอกสาร : https://www.montfort.ac.th/.../2021/12/MCS-on-site-2-64.pdf


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 160 ครั้ง

Keep