ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564


ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับ พร้อมด้วยหัวหน้างานที่สังกัดฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมตึกเซนต์แมรี่ เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโรงเรียน ติดตามงาน มอบหมาย และหาแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 95 ครั้ง

Keep