ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 (TChO17)


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 (TChO17) ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

1.นายชนะกันต์ แสงนวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และคะแนนรวมสูงสุด ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ

2.นายรัชต์ เรืองเดชอนันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

3.นางสาวชลรดา สายน้ำตาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

4.นายธีรพัฒน์ อินตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 91 ครั้ง

Keep